Grupowa rozmowa rekrutacyjna

Inne, błędne założenie, dotyczy bycia liderem w takiej grupie. Kandydatom często wydaje się, że to właśnie lidera jest poszukiwany w trakcie zadań grupowych. Pamiętaj, że wszystko zależy od kompe-tencji i zakresu obowiązków na danym stanowisku. Być może umiejętności przywódcze w danym przypadku wcale nie są wymagane, a cenniejsze będzie myślenie analityczne, zdolność do szybkiego wyciągania wniosku lub nawiązywania dobrych relacji?

Czytaj więcej

Jak zachować się w trakcie grupowej rozmowy rekrutacyjnej?

Log in

create an account