Wizerunek w sieci

W roku 2019 ponad 78% pracodawców sprawdzało kandydata na portalach społecznościowych lub biznesowo-rekrutacyjnych przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu go lub zakwalifikowaniu do kolejnych etapów rekrutacji. Internet to najważniejsze narzędzie wspierające procesy rekrutacyjne.

Czytaj więcej

Jak budować swój wizerunek w sieci

Log in

create an account