Rozmowa kwalifikacyjna - pytania

To pytanie pojawia się zawsze, gdy kandydat deklaruje chęć rozstania ze swoim obecnym pracodawcą. Mimo że etyka pracy rekrutera nie pozwala mu na wchodzenie w szczegóły relacji obecny pracodawca - pracownik, to jednak podczas spotkania rekrutacyjnego stara się on wybadać powody rezygnacji kandydata z dotychczasowego miejsca pracy.

Czytaj więcej

Rozmowa kwalifikacyjna - 5 trudnych pytań

Log in

create an account